ANBI

Financial reports 2021-2023

Financieel verslag PY NL 2021
Financieel verslag PY NL 2022
Financieel verslag PY NL 2023

Beleidsplan (2020-2022) Stichting Precious You Nederland 

De doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de instelling                                                                                                                                                                                                         Stichting Precious You Nederland is de publiciteit en fondswerfstichting voor het werk van Stichting Precious You in Kigali Rwanda. In Kigali bekommert Precious You Rwanda zich al jaren om  het lot van veelal dakloze en verslaafde tienermeisjes en hun kinderen. Teneinde de uitzichtloze situatie van deze meisjes effectief te doorbreken is meer nodig dan alleen het straatwerk dat tot op heden heeft plaatsgevonden.                                                                                                                                                                                                                    Het verlangen is om een groot huis met een stuk land te huren, of te kopen, buiten Kigali waar deze doelgroep opgevangen en begeleid kan worden naar een gezonde participatie aan de samenleving. Het aan te bieden programma zal zich richten op re-integratie, resocialisatie en rehabilitatie. In eerste instantie wordt gedacht aan de opvang van voorlopig maximaal tien meisjes en hun kinderen. De tijdslijn die wij ons hiervoor gesteld hebben is als volgt:

 ActiepuntenGerealiseerd
2018
 •  1e bezoek delegatie uit Nederland aan Kigali[1] inclusief training
 •  Voorbereidingen voor de opzet van de steunstichting in NL
 V                                                               V
2019
 • Oprichting van de stichting Precious You Nederland
 •  Training van het bestuur
V                                                                  V
2020
 •  Eerste aanvraag ANBI verklaring
 •  Bouw van de website
 • Kick-off bijeenkomst voor belangstellenden[2]
 • Voorbereiding voor de uitgifte van een nieuwsbrief
 X                                                                 V                                                               X                                                               V
2021
 • Aanvraag (opnieuw) ANBI verklaring
 • Financiering van de inrichting van het PY kantoor in Kigali
 • Lancering website (Nederlands en Engels talig)
 • Oriëntatie op mogelijke donateurs
 • Overleg met de Rwandese Ambassadeur in Nederland[3]
 • Start uitgifte maandelijkse digitale – en gedrukte nieuwsbrief
  In voorbereiding                                      In voorbereiding[4]                                   V                                                               V                                                               In voorbereiding                                       V
2022
 • Actualiseren van de website met filmpjes van het werk in Kigali
 • 1e culturele bijeenkomst voor onze achterban in NL
 • 2e bezoek delegatie uit Nederland aan Kigali inclusief training[5]
 • Start huur locatie in Kigali voor opvang van de doelgroep
 • Uitbreiding van het bestuur met autochtone Nederlanders
 • Uitbreiden van de website in de Rwandese taal
 

1. Tijdens dit bezoek kreeg Precious You Rwanda alle support voor haar activiteiten van de viceburgemeester van Kigali mevrouw Muhongerwa Patricia.                                                   2. Vanwege Covid-19 kon deze helaas niet doorgaan.                                                                                                                                                                                                                                3. De Rwandese Ambassadeur in Nederland, de heer Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, is op de hoogte van onze activiteiten, steunt deze, en heeft aangegeven het bestuur op korte termijn te willen ontmoeten.                                                                                                                                                                                                                                                                           4. Dankzij een donatie in Nederland denken wij deze doelstelling spoedig te kunnen realiseren.                                                                                                                                                       5. Het is onder andere onze wens om de lokale doelgroep te trainen in het werken met zelfhulpgroepen conform het model van de AA, NA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Op de volgende wijze wordt door ons informatie over het werk in Kigali verstrekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Door bekendheid te geven aan het werk van Precious You Rwanda[1] en de ondersteuning van dit werk door Precious Nederland genereren wij betrokkenheid voor het werk dat in – – –. . Rwanda plaats vindt. Dit doen wij op de volgende wijze                                                                                                                                                                                                                      . Informatie via onze website (preciousyou.org).                                                                                                                                                                                                                                    . Informatie via onze maandelijkse digitale en gedrukte nieuwsbrief.                                                                                                                                                                            . Voorlichtingsbijeenkomsten op scholen, kerken, vrouwengroepen en al wat zich aandient.                                                                                                                                      . Voorlichtingsbijeenkomsten voor onze achterban.Culturele avonden met een Afrikaans karakter (eten, muziek en dans).                                                                                                  . Beantwoorden van mails en telefoontjes met vragen over onze stichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Op de volgende wijze worden door ons inkomsten geworven                                                                                                                                                                                              Geïnteresseerden kunnen zowel eenmalig -, of periodiek doneren (m.b.v. een machtigingskaart).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Het geld dat binnenkomt op onze bankrekening wordt beheert door onze penningmeester dhr. Musafiri Ngabire. In eerste instantie hebben wij maandelijks een vastgesteld bedrag nodig om de ondersteuning van de meisjes en de salarissen van de werkers te bekostigen. Wij weten welk maandelijks bedrag hiervoor nodig is. Naast het straatwerk, dat al enkele jaren plaatsvindt, waarbij de doelgroep bezocht en ondersteunt wordt, is het onze doelstelling om een startbedrag te verkrijgen om in Kigali een huis te huren (of te kopen) en in te richten voor de opvang van de dakloze en verslaafde tienermeisjes en hun kinderen en dit in te richten.                                                                                                                                            De inkomsten en uitgaven van Precious Nederland worden maandelijks door de penningmeester overlegd aan het gehele bestuur. Kleine uitgaven die de stichting Precious You Nederland maakt zoals kosten voor drukwerk zullen eveneens van het banktegoed betaald worden. Bestuursleden van de stichting doen het werk geheel op vrijwillige basis en ontvangen geen enkele tegemoetkoming voor hun inzet voor de stichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Optionele gegevens                                                                                                                                                                                                                                                                           Stichting Precious You Nederland                                                                                                                                                                                                                                                                  Ruys de Beerenbrouckweg 249                                                                                                                                                                                                                                                                      3317 LM Dordrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                            Website: www.preciousyou.org                                                                                                                                                                                                                                    Email: contact@preciousyou.org                                                                                                                                                                                                                                                                    Tel: 06-87760470                                                                                                                                                                                                                                                                                                KVK-nummer: 74989936 RSIN: 860099842                                                                                                                                                                                                                                ANBI: PRECIOUS YOU FOUNDATION nummer 826805668                                                                                                                                                  STICHTING PRECIOUS YOU nummer 860099842                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1.  Wij staan in voortdurend contact met onze contactpersonen in Kigali en ontvangen daarbij maandelijks voortgangsrapportage over de werkzaamheden die ter plekke verricht worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Beloningsbeleid Precious You Nederland                                                                                                                                                                                               De bestuurders van stichting Precious You Nederland ontvangen geen beloning, anders dan alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten, zoals reiskosten en telefoonkosten naar Rwanda. De bestuurders ontvangen ook geen vrijwilligersvergoeding en geen vakantiegeld