Samenwerken om het bewustzijn te vergroten voor de omstandigheden van dakloze en verslaafde meisjes, evenals hun kinderen, die een straatleven leiden in Rwanda

Onze visie

Wij vergroten het bewustzijn over de situatie van dakloze en meestal verslaafde meisjes en jonge vrouwen, evenals hun kinderen, die een straatleven leiden in Rwanda. We steunen de Precious You Foundation in Rwanda die hen een nieuw bestaan biedt door deze meisjes onderdak, herstel en reïntegratie in de samenleving te bieden.

Onze missie

Ondersteunen van de Precious You Foundation in Rwanda, dit samen met onze lokale partners in Rwanda en actoren uit relevante sectoren, verbindt mensen wereldwijd. Dit alles met als doel de verantwoordelijkheid te nemen voor het vormgeven van een fatsoenlijk leven voor voornamelijk verslaafde meisjes en jonge vrouwen in Rwanda door hoop en kansen te creëren voor een betere toekomst.

WAT WE DOEN

Wij vinden & financieren

Wij bouwen een netwerk op door verbinding tot stand te brengen tussen vrienden, donateurs en sponsors uit verschillende plaatsen en achtergronden om de eerder genoemde visie op het helpen van dakloze straatmeisjes te realiseren.

Wij bieden zorg

De Precious You Foundation in Rwanda biedt hulp en onderwijs aan dakloze en verslaafde meisjes in Rwanda door hen hulp en onderdak te bieden voor een succesvolle rehabilitatie en reïntegratie in de samenleving.

WIJ OVERLEGGEN

Wij overleggen met onze partners, donateurs en sponsors om hun betrokkenheid en steun te krijgen en hen op de hoogte te houden van de situatie van de straatmeisjes.

Bestuursleden Precious You Nederland

Lyduine Manirambona

President

Musafiri Nganire

Penningmeester

Jean-Pierre R. Mujyambere

Adviseur